Dědičnost zbarvení

Dědičnost “zbarvení” v chovu německých boxerů

Dle standardu se uznává pouze žíhaná a žlutá (zlatá) barva s různou intenzitou, od světle žluté až po tmavou jelení červeň. Žíhaná varianta má na žlutém podkladě tmavé nebo černé žíhání, probíhající ve směru žeber. Základní barva a žíhání se musí od sebe jasně rozlišovat. Bílé znaky není třeba zatracovat, můžou mnohdy působit i hezky a elegantně, ale dle standardu se považuje za chybu, pokud jsou více než z ⅓ zvířete.

Základním “stavebním kamenem” je alela, která může být dominantní (vloha) pro žíhané zbarvení – Ebr a nebo recesivní (vloha) pro zlaté zbarvení – E  Dvě alely tvoří gen, vždy jedna od otce a druhá od matky. A samotné složení genu má přímý důsledek na zbarvení potomstva a tady už se můžeme bavit o jedinci, který má určitý – genotyp. Ty mohou být dva, homozygot – gen tvoří dvě shodné alely a heterozygot – gen tvoří dvě různé alely.

A tím se dostáváme k vysvětlení proč se u boxerů ve standardu uznávají pouze dvě barvy a to na základě jejich genotypu. Více standard boxera http://www.boxerklub.cz/czech/standard.htm

 • žíhaný genotyp EbrEbr nebo EEbr
 • zlatý    – genotyp EE

Alela – dědičná vloha pro zbarvení; E – zlatá, Ebr– žíhaná 

Gen – dvě alely, jedna od otce a druhá od matky

Ebr dominantní alela pro žíhanou barvu

Erecesivní alela pro zlatou barvu

Homozygot – gen tvoří dvě shodné alely, EE nebo EbrEbr

Heterozygot – gen tvoří dvě různé alely EEbr

Jednoduchou simulací si sami můžeme udělat představu o možném výsledku křížení v první generaci za použití „třech různých variant“ genotypů.

„Bílé zbarvení“ tu není zohledněno, protože to není zapříčiněné genotypem. Nicméně výsledný počet jedinců s tou či onou „genetickou výbavou“ vždy záleží na individuálních vlastnostech a okolnostech. Jako je třeba vitalita a životaschopnost zárodků, embryí a dalších faktorů.

 • homozygot EE – zlatý jedinec
 • homozygot EbrEbr – žíhaný jedinec
 • heterozygot EEbr – žíhaný jedinec nesousí vlohu pro zlatou barvu

Jako návod může pomoci obrázek vedle.

 • EE x EE = 100% EE
 • EE x EEbr = 50% EE a 50% EEbr
 • EE x EbrEbr = 100% EEbr
 • EEbr x EbrEbr = 50% EbrEbr a 50% EEbr
 • EEbr x EEbr = 25% EE; 50% EEbr a 25% EbrEbr
 • EbrEbr x EbrEbr = 100% EbrEbr

Bílý gen v chovu boxerů

Tento gen zapříčiňuje intenzitu bílého zbarvení u boxerů. Zde je důležité podotknout, že podobně jako žíhání boxerů, je ovlivněno řadou modifikátorů. To znamená, že fenotypově (barevně) budou odlišní, ale geneticky budou stejní a i nadále je to genotypově žíhaný nebo zlatý boxer.

 •  jednobarevné – „plain“ SS
 • znakaté           – „flashy“ SSw
 • bílé                  – “white” SwSw

Opět existují pouze dva geny zodpovědné za barvu, gen plné barvy a gen označovacího vzoru (často nazývaný „bílý“ gen). Jedna alela od matky a druhá od otce…

Opět je pouze šest možných fenotypových variant potomků“

 • „plain“ SS x„plain“ SS = 100% „plain“ SS
 • „plain“ SS x „flashy“ SSw = 50% „plain“ SS a 50% „flashy“ SSw
 • „plain“ SS x “white” SwSw = 100% „flashy“ SSw
 • „flashy“ SSw x „flashy“ SSw = 25% „plain“ SS; 50% „flashy“ SSw a 25% “white” SwSw
 • „flashy“ SSw x “white” SwSw = 50% „flashy“ SSw a 50% “white” SwSw
 • “white” SwSw x “white” SwSw = 100% “white” SwSw

V dnešní době bude asi velmi těžké sehnat geneticky čistého jedince bez “bílého genu”. Proto platí jednoduché pravidlo, které je v současnosti rozšířené mezi lidmi: „čím více bílé barvy mají rodiče dohromady, tím větší bílé znaky jejich potomci mohou mít.“ Toto tvrzení není podloženo vědeckým vysvětlením, avšak zkušenosti z chovů tomu napovídají…