Jak na stopy

Začít s výcvikem stopování je možné v jakémkoliv věku psa, ale čím dříve, tím lépe. Jen je dobré si pamatovat, že učit se stopovat touto metodou bude pes tehdy, bude-li hladový, ne vyhladovělý! Den, většinou ráno, kdy jdu na stopu, dostává pes první granule až tam a množství musí být přiměřené jeho denní krmné dávce. Většinou zkrmím 1/2 denní dávky na stopě. Existuje několik způsobů jak na to a ne každý bude vyhovovat všem. My jsme si vytvořili vlastní styl, založený na znalostech zkušenějších kolegů a kamarádů. Volně upravený styl tzv. „pachových čtverců“, který preferuje pan Jiří Ščučka. Následně se pokusím zkráceně popsat „jak na to“.

1.Pachový čtverec

Vybereme si neznečištěné místo (trávník – ne čerstvě posečený, osení a nebo čistou hlínu) a vytvoříme si pachový čtverec. Začneme dlouhým krokem do připravovaného prostoru a za patu si zapíchneme tyčku pro označení rohu (není podmínkou). Dále uděláme tři dlouhé kroky vřed a zapíchneme druhou tyčku, po té vpravo v bok a opět tři kroky a tyčka a do třetice… Čtyři tyčky by nám měly vytvořit čtverec, cca 4×3 kroky, který následně poctivě vyšlapeme tak, že nebude místo, kam by jsme předtím nešlápli. Je důležité porušit celý povrch čtverce, aby pes mohl rozlišit pach vycházející z porušeného podkladu od pachu „šlapače“. Celý čtverec pomyslně rozdělíme na políčka jako jsou na šachovnici o velikosti 20-30 cm. Na rohy pomyslných políček naskládáme granule ve vzdálenosti oněch 20-30 cm a zbylé granule dáme do pamlskovníku nebo kapsy. Po té dlouhým krokem ze čtverce vykročíme a dbáme na neporušenost hran čtverce. Dále si stoupneme tak, aby nám foukal vítr do zad, tedy pokud fouká a zapíchneme si tyčku, označující nášlap – výchozí bod na stopu, krok před čtverec.

Vypracování pachového čtverce

Přivedeme psa k nášlapu – výchozí bod na stopu, pro začátek na vodítku 2-3 metry dlouhém, dbáme na to, aby pes byl klidný a vyrovnaný, cestou si můžeme pomoci několika jednoduchými cviky, jako při poslušnosti s odměnou ve formě granulí. Před „nášlapem“ psa postavíme a vodítko mu protáhneme mezi předníma a zadníma nohama, tím zajistíme, že psa nebudeme rušit a později ho naopak takto můžeme korigovat. Z kapsy nebo pamlsovníku, vyndáme pravou rukou několik granulý, 1-2 mu dáme a další 2-3 hodíme do čtverce tak, aby to viděl a se slovem stopa, vykročíme za psem do čtverce. Pes by měl začít ihned hledat a sbírat granule a my budeme nenápadně doplňovat granule, které už našel, aby měl pořád co hledat. Minimálně v začátcích pes vyjde ze čtverce, ale měl by se sám vrátit, protože pozná, že tam nic není. Když se sám nevrátí, opatrně zatáhneme za vodítko a spolu se slovem ne ho nenásilně přitáhneme zpět. A zase jako na začátku hodíme granuli a stopa…Snažíme se pokud možno nemluvit, abychom ho zbytečně nerozptylovali. Pracovat ho necháme maximálně 5-6 minut a po té ho ze čtverce s hračkou, pamlskem nebo granulí v pravé ruce vyvedeme ze čtverce a s velkou pochvalou a třeba i hrou ukončíme stopování.

Nikdy psa nenecháme ve čtverci delší dobu než 6 minut! Dobu budeme zkracovat a nepravidelně prodlužovat, aby si pes nevytvořil nějaké nechtěné návyky. Tohle cvičení by se mělo opakovat tolikrát, dokud si nejsme jistí, že hledá pach stopy a ne granulí (obvykle stačí 10-15 krát vypracovat pachový čtverec)! Při práci psa musíme slyšet „vysavač“. Myslíme-li si, že pes nemá problém jasně rozlišit místo, kde je hrana čtverce a pečlivě vyhledává stopu s granulemi, je připravený postoupit do další fáze učení.

2.Pachový tunel

Příprava pachového tunelu je obdobná, jako u čtverce, jen s tím rozdílem, že se bude jednat o rovnostranný trojúhelník o délce strany cca 3 kroků. Po vyšlapání vybereme vrchol trojúhelníku, který je po větru, aby případný vítr nesfoukával pach do strany a z tohoto vrcholu vyšlapeme stopu cca 50-60 kroků. Pro začátek jen rovnou, kde nohy pokládáme těsně vedle sebe, aby vznikl jakýsi dlouhý obdélník – tunel, na šířku dvou šlápot. Granule klademe do trojúhelníku, stejně jako do pachového čtverce a pokračujeme až na konec pachového tunelu, kde položíme malou hromádku granulí. Později se tunel může mírně zatáčet nebo lehce vlnit a prodlužovat až do délky 100-150 stop. To už je na každém z nás, ale je důležité neunáhlit se a psa „netlačit“ do výkonu. Vše musí být po zralé úvaze, kdy je pes schopný v klidu a soustředěně vypracovávat celou stopu.

Vypracování pachového tunelu

Budeme postupovat obdobně jako u pachového čtverce, jen s tím rozdílem, že pes prohledá celý trojúhelník od základny trojúhelníku (granule už nepřihazujeme!) a hrany ho navedou do „pachového tunelu“, vycházející z vrcholu trojúhelníku. Po té projdeme celou stopu a na konci bude pes odměněn malou hromádkou granulý. Pomalu k němu dojdeme a přidáme další hrst granulí, pochválíme ho, ale nebudeme zvírazňovat ukončení stopy, jako u pachového čtverce. Cílem je, aby se pes odměňoval celou dobu tím, že hledá granule na stopě.

Po několika opakováních už bude pes vědět, že ten „trychtýř“ ho navádí do „tunelu“ a na konci stopy budou granulky… Proto se často stává, že pes začne „švejkovat“ a bude chtít podvádět a nebo si to bude chtít jen rychle proběhnout, aby se dočkal granulí. Tady je nutné zakročit a nedovolit mu to, ne při samotném vyhledávání stopy, ale tím, že si budeme vymýšlet různé obměny, aby to nebylo stereotypní a pes nemohl předpokádat, co ho čeká…Například trojúhelník zvětšíme o jeden krok, bude muset více hledat a soustředit se, nebo si vedle, asi 20-30 metrů uděláme malý pachový čtverec a teprve po jeho vypracování a malé přestávce ho navedeme do trojúhelníku. Pokud ani to nepomáhá, můžeme začít nepravidelně střídat pachový trojúhelník se čtvercem. Mělo by ho to uklidnit a donutit „čuchat“, protože neví, co bude následovat.

3.Přechod do stopy

Pokud pes koncentrovaně a s nadšením pracuje a sbírá téměř všechny granule, začneme s další fází výcviku. Přechod ze souvisle vyšlapaného tunelu na stopu. Vyšlapeme trojúhelník s tunelem dlouhým zhruba 3-4 kroky a po té začneme šlapat přerušovanou stopu. Klademe patu před špičku druhé nohy, tak aby vznikla téměř rovná čára. Při došlápnutí trochu zakroutíme nohou (jakoby jste zašlapávali nedopalek od cigarety), aby se zvýšila intenzita pachu. Mezi jednotlivými stopami necháváme jen malou mezeru. Ta mezera musí být taková, aby bylo pro psa jasné, že to není souvislá pachová stopa, ale že je přerušovaná. Tu správnou vzdálenost poznáte brzo sami. Musíte dbát na to, že do každé stopy položíte granuli. Jak to uděláte, je na vás. Já udělám nepatrně delší krok a po došlápnutí trochu couvnu, po té před špičku položím granuli. Potom položím patu druhé nohy asi 15 cm před granuli, couvnu, položím granuli a vše opakuji asi 50 krát. Stopa bude mít asi 50 kroků a v každé „šlápotě“ bude granule. Na konec stopy položím asi 5-10 granulí.

Vypracování „přechodu na stopu“

Začátek je zase stejný, jako u předchozích cvičení. K výchozímu bodu trojúhelníku – nášlapu, přistupujeme z různých stran, aby si pes nemohl do budoucna spojit příchod se směrem stopy. Je to vlastně cvičení nástupu na „nášlap“. Vždy začínejte stejně, tak jako by jste šli na zkoušku! Připraveneého psa postavíme před výchozí bod a upuštěním, teď už ne vhozením granule do trojúhelníku, a s tichým povelem „stopa“ mu dovolíme začít hledat, s vodítkem v ruce 2-3 m dlouhým, vyrazíme za ním. Nechceme už psa vysílat na stopu s povelem a ukázáním ruky…Pokud jste se dotali s výcvikem až sem, nemusíte psa vybízet, ale naopak ho brzdit. Na konci stopy najde hromadku granulí, další mu s pochvalou přidáme a v klidu ze stopy odcházíme.

4.Předměty

Postupně zkracujeme délku tunelu na „0“ a prodlužujeme délku stopy cca na 100 kroků. Až se dostaneme do fáze, kdy začátek stopy tvoří jen trojúhelník, který přechází na přerušovanou stopu. Tvar stopy by se měl střídat: rovná, vlnovka, oblouk…. V tuto chvíli, kdy pes v klidu a pohodě vypracovává stopu, můžeme začít myslet na předměty. Podle zkušebních řádů to jsou to předměty dobře držící pach, např. kůže, textil, dřevo 10 cm dlouhé, 2-3 cm široké a 0,5 cm silné a nesmí se barvou podstatně lišit od okolního terénu. Pes musí tyto předměty na stopě najít a označit. My tuto skutečnost můžeme využít hned od začátku, ale trochu jiným způsobem. a) Pes najde předmět, označí jej a přestává stopovat – odpočívá. b) Ve fázi postupného odbourávání pamlsků na stopě nám označení a odpočinek dává možnost dílčí odměně v průběhu stopy – už se neodměňuje na konci, ale v průběhu stopy. c) Pokládání předmětů v různých vzdálenostech a na různých míste stopy (nášlap, úseky, lomy) udržuje psovu koncentraci při práci na stopě.

Ozančování předmětů

Nejprve psa s předměty seznámíme a vysvětlíme mu, jak je označovat. Máme tři možnosti; vestoje, vsedě a nebo vleže. Někteří psy mají problém s leháním třeba do mokré trávy, tady bych asi doporučil polohu vsedě. Podle mne je nejlepší poloha pro označování „vleže“. Nejprve musíme mít jistotu, že pes umí cvik „lehni“ na povel. Z vhodného materiálu 10x10cm (kůže, textil, koberec) si přehnutím a sešitím dvou stran, vytvoříme jakousi kapsičku, do kapsy dáme granule a jdeme někam na klidné místo. Psovi dáme volno, do pravé ruky vezmeme pár granulí, oslovíme ho a rukou s granulemi uděláme táhlý pohyb doprava. Jakmile pes ruku dožene, granule jsou odměnou. Toto několikrát opakujeme, dokud pes nepochopí hru, dojde za rukou a dostane granule. Po té si vezmeme do pravé ruky „kapsičku“ a vložíme do ní 2-3 ganule a opakujeme tutéž hru. Pes očekává granule a jde za rukou, čichne k ruce a v ten moment položíme ruku na zem dlaní dolu. Současně dáme mírně povel lehni. Pes by měl následovat naší ruku, v ten moment dlaň odsuneme a vysypeme odměnu – granule. Poté dáme psovi volno a hru několikrát opakujeme. Po několika dnech by pes měl sám ruku následovat i bez povelu lehni. Později položíme kapsičku na zem a ihned ruku odsuneme. Pomůžeme povelem „lehni“ a když si pes přičichne, dostane odměnu. Dále budeme kapsičku pokládat na zem a teprve poté k ní přivedem psa, můžeme mu pomoci povelem „lehni“, pes přičichne a…

Předměty na stopě

Pokud pes pochopil cíl: najít předmět, označit ho – přičichnout a zalehnout, můžeme přistoupit na na „předměty na stopě“. Našlápneme malý pachový trojúhelník (asi 1-2 kroky) a z něj budeme pokračovat jednotlivými kroky pokládané za sebe, asi 60-100 kroků. Granule rozložíme do trojúhelníku a po jedné do každé šlápoty. Na konec položíme kapsičku s granulemi a nebo předmět a pod něj dáme granule. Vypracování stopy už bude celkem jasné, nikam nespěcháme! Jakmile se pes u předmětu zastaví, počkejte, nechte ho přičichnout a dejte klidný povel „lehni“. Můžete mu i lehce položit ruku na kohoutek. Jakmile si pes lehne, vysypte mu granule, pak psa pochvalte, posaďte ho a „stopu“ ukončete. Tak to budete pokračovat, dokud pes nebude reagovat zcela samostatně.

5.Výdrž

Když pes zvládá uvedení na stopu, kterou sleduje krok za krokem a ovládá označování předmětu, začneme pozvolna rozvíjet výdrž na stopě. Vždy začneme pachovým trojúhelníkem, kroky kladme za sebou. Postupně zvyšujeme počet kroků až na 300-350 kroků. Po celé délce stopy, na různá místa (na začátek, před nebo za lom, na konec – kdekoliv) pokládáme libovolné množství předmětů. Psa tím učíme být soustředěný, nikdy neví, kde bude předmět… Délku stopy děláme nepravidelně, pokud by jsme neustále zvyšovali nároky, pes by se mohl začít unavovat a ztrácet zájem. Stopování s granulí v každé stopě se může zdát snadné, ale psa to nutí být neustále soustředěný a nemá čas si odpočinout. Začne-li pes v průběhu stopy odpočívat, většinou se to projeví tím, že začne přecházet jednotlivé granule, zvedá hlavu a začíná se stále více soustředit na pachový mrak. Pomůžeme si rozdělením stopy na několik menších úseků pomocí předmětů, při označování si pes lehne a může odpočívat.

Začínáme odebírat potravu

Je-li pes schopen v klidu a soustředěně vypracovat stopu 300-350 kroků, je načase začít ubírat množství granulí. Uděláme to v několika fázích a tady popíšu prvních pět. Vždy začínáme stejně, našlápnutím menšího pachového trojúhelníku, ze kterého vycházíme kroky kladenými za sebou. Každou fázi opakujeme asi 5-6 krát 1. po 10-15 krocích (v každém kroku granule) začneme vynechávat granule ob jeden krok. Délka asi 150-250 kroků a 2-5 předmětů. 2. po 10-15 krocích (v každém kroku granule) začneme vynechávat nepravidelně 1-2 kroky bez granule. Délka asi 150- 250 kroků a 2-5 předmětů. 3. po 5-10 krocích (v každém kroku granule) začneme vynechávat nepravidelně 1-3 kroky bez granule. Délka asi 150-250 kroků a 2-5 předmětů. 4. po 5-10 krocích (v každém kroku granule) začneme vynechávat nepravidelně 1-4 kroky bez granule. Délka asi 150-250 kroků a 2-5 předmětů. 5. po 5-10 krocích (v každém kroku granule) začneme vynechávat nepravidelně 1-5 kroků bez granule. Délka asi 100-150 kroků a 2-5 předmětů. Může se stát, že pes bude nervozní a zneklidní, v klidu se vrátíme na fázi s více pamlsky-granulemi a dáme mu čas, vyrovnat se s faktem, že pamlsků bude ubývat. Tvar stopy můžeme začít „lomit“. Asi v polovině úseku, uděláme lom. Začneme na cca 20° a postupně úhel zvěšujeme 40°, 60° až do pravého úhlu.

Nyní se dostáváme do fáze, kdy v pachovém trojůhelníku máme jen 3-5 granulí. Ty jsou i v prvním a druhém kroku a po té, asi v každém 6-7 kroku. tak to budeme postupovat, dokud stopa nebude téměř bez potravy. Téměř, protože později budou granule použité pro větší koncentraci při hledání stopy a předmětů.

6.Hledání předmětů

Našlápneme si malý trojúhelník s 3-5 granulemi a do jednoho z prvních pěti kroků dáme jednu granuli, po té asi 30 kroků nic, pak položíme předmět a pod něj jednu granuli. Psa navedeme na stopu a následujeme ho až k předmětu. Pes předmět označí, zalehne a sežere granuli. Pomalu k němu dojdeme, klidným hlasem pochválíme a třeba i pohladíme. Volnou rukou vyndáme hrst granulí a pojedné je budeme sypat před ležícího psa na předmět. Počkáme, až je vklidu sežere, pochválíme ho, posadíme a ukončíme stopu. Pokud pes není klidný a třeba chce pokračovat, přestaneme s odměnou a počkáme až se uklidní. Znovu jej položíme tam, kde jsme přestali a pokačujeme, jako by se nic nestalo. Musíme (nejen u psa) vybudovat trpělivost. Tímto by si měl pes uvědomit, že odměnu získá nalezením a označením předmětu. Stejným způsobem budeme postupovat při delší stopě s více předměty. Jen s tím rozdílem, že až sežere nasypané granule na předmět a bude klidný, vyzveme jej povelem „hledej“a nebo „stopa“ k dalšímu hledání.

Musíme neustále myslet na to, jak psa udržet koncentrovaného. Je mnoho způsobů, jak na to. Mezi nejjednodušší triky patří velikost nášlapu, jednotlivé malé kousky potravy, různé vzdálenosti mezi předměty a jejich množství, různé granule, tvar stopy (lomy, oblouky, vlnovky a jiné změny směru), její stáří. Musíme neustále vymýšlet nové kombinace, jinak nás naši svěřenci téměř vždy překvapí….