Výcvik

Sportovní kynologie

Sportovní kynologie https://cs.wikipedia.org/wiki/Sportovn%C3%AD_kynologie tradiční odvětví z oblasti výcviku psů, které se odštěpilo od kynologie pracovní. Jedná se o všestranný výcvik, který se skládá ze tří částí a to výcviku stopy, poslušnosti a obrany.

oddíl A – STOPA a její obtížnost je dána délkou, počtem lomů a předmětů a tím, zda je stopa vlastní či cizí, případně křížená další osobou.

oddíl B – POSLUŠNOST je základem každého výcviku psa. Mezi základní cviky patří chůze u nohy, polohy sedni-lehni-vstaň, aport a odložení. V pokročilejších zkouškách narazíte na cviky jako plazení, překonání překážek, vysílání, reakce na střelbu a další.

oddíl C – OBRANA se skládá z obíhání maket, vyhledání figuranta a následného zadržení v různých situacích a samozřejmě ho také učí zajistit a ochránit psovoda při přepadení. Souběžně se učí dobré ovladatelnosti, samostatnosti při zadržení figuranta a také odolnosti vůči hrubšímu chování figuranta a mnoho dalšího.

Obrany jsou skvělé pro všechny typy psů. Těm aktivnějším a temperamentnějším psům, kteří mají mnoho energie, dávají lekce obran možnost, jak si tuto energii legálně vybít. To je stejné, jako když si jdeme třeba zaboxovat, protože cítíme, že potřebujeme trošku upustit páru. Naopak úzkostným psům dávají tyto lekce zase možnost nabýt většího sebevědomí.

oddíl D – SPECIÁLNÍ CVIKY jsou cviky u některých druhů zkoušek, které probíhají mimo cvičiště na vhodně zvoleném místě, třeba v městském ruchu.

(Zdroj: www.psikusy.cz)

Obrany

Obrany…